شماره حساب های سایت
شماره حساب های زیر متعلق به سایت است. پس از هماهنگی با مدیر سایت می توانید برای واریز وجه در زمان های لازم از این شماره حساب ها استفاده فرمایید.
پس از واریز وجه می توانید از صفحه << ثبت شماره فیش >> ، شماره فیش را برای مدیر سایت ارسال فرمایید
بانک شماره حساب شماره کارت شماره شبا صاحب حساب
بانک: بانک صادرات ایران
شعبه: قاسم اباد
شماره حساب: 0101801759007 شماره کارت: 6037697530850376 شماره شبا: IR260570020701000023447001 صاحب حساب: محمود حسن نوری
بانک: بانک ملی
شعبه: مهر
شماره حساب: 0103665704000 شماره کارت: 6037991824662930 شماره شبا: IR710170000000103665704000 صاحب حساب: امیر حسن نوری
بانک: بانک سامان
شعبه: حافظ
شماره حساب: 80280023237881 شماره کارت: 6219861025183962 شماره شبا: IR620560080280002323788001 صاحب حساب: محمود حسن نوری
ورود اعضا
نام کاربری:*
رمز عبور:*